ASF – Situația petițiilor înregistrate în anul 20165 min read

245

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a primit, în total, pe parcursul anului 2016, 16.919 petiții, în scădere cu 5,5% față de anul 2015. Structura petițiilor primite pentru cele trei sectoare de activitate este următoarea: 91,13% pentru piața asigurărilor – reasigurărilor; 6,65% pentru piața pensiilor private; 2,22% pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare.

 

  • Petiţii înregistrate pe piața asigurărilor – reasigurărilor

În anul 2016, ASF a înregistrat în total 15.419 petiții referitoare la piața asigurărilor, ceea ce reprezintă o scădere de 2,96% față de anul precedent. Din cele 15.419 petiții, au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate 9.156 de petiții, în scădere cu aproape 28% față de anul 2014, ca efect al reformelor implementate de ASF pe parcursul ultimilor ani pe piaţa asigurărilor.

Din numărul total de petiţii primite au fost analizate separat 1.327 de solicitări de informații care au vizat, în principal: aspecte legate de legislația aplicabilă anumitor produse de asigurare, demersurile care trebuie întreprinse în vederea avizării și deschiderii unor dosare de daună, modalitățile de stabilire a valorilor de răscumpărare în cazul asigurărilor de viață etc. De asemenea, 1.378 de solicitări au vizat societățile de asigurare Astra S.A., Carpatica Asig S.A. și Forte Asigurare-Reasigurare S.A., iar petenții au fost informați, în unele situații, cu privire la modalitățile legale de soluționare a daunelor în speță, fiind îndrumați să se adreseze Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), iar în alte situații au fost solicitate puncte de vedere FGA. Restul petițiilor au vizat solicitări referitoare la obiectul de activitate al altor direcții de specialitate din cadrul ASF și care au fost predate acestora, petiții care au fost clasate în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 și ale procedurilor interne.

Din analiza datelor raportate de către societățile de asigurare la ASF a fost constatat faptul că cele 9.156 de petiții analizate și soluționate în mod unic pe petent reprezintă 0,99% din numărul total de daune avizate de către asigurători și 0,07% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la 31 decembrie 2016.

                Ce au reclamat petenţii

În anul 2016, în 7.345 de cazuri, petenții au reclamat neplata/plata parțială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asigurați/păgubiți, ceea ce înseamnă 80,22% din totalul petiţiilor înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate.

               Structura petiţiilor în funcţie de clasa de asigurare

În anul 2016, cea mai mare pondere o deţin petițiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale, cu un număr de 8.956, reprezentând 97,82% din total, în scădere cu 1,79% față de anul 2015.

În cadrul categoriei asigurărilor generale, ponderea importantă o deţin petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA și Carte Verde, cu un număr de 7.228, reprezentând 78,94% din total, în creștere cu 7,22% față de anul 2015. Cele 7.228 de petiții înregistrate şi soluţionate în anul 2016 reprezintă aproximativ 0,12% din numărul contractelor RCA încheiate și, respectiv 2,60% din numărul dosarelor de daună RCA deschise în 2016, conform datelor raportate de către asigurători la ASF.

              Modalitatea de finalizare a petiţiilor

Din cele 9.156 de petiții, un număr de 6.414, reprezentând 70,05% din total, au fost finalizate în favoarea petenților datorită motivațiilor legitime ale solicitărilor. Dintre petițiile finalizate în favoarea petenților, 68,30% au fost finalizate prin plata despăgubirilor solicitate de către petenți, în dosarele de daună deschise, restul petițiilor având ca obiect solicitări de natură procedurală, necuantificabile material (deschidere dosar de daună, reconstatare, transmitere accept de plată către unitatea reparatoare, recalculare valoare despăgubire etc.).

              Structura petițiilor în funcţie de entitatea reclamată

Din datele înregistrate reiese că 99,29% din petiții au fost îndreptate împotriva societăților de asigurare și un procent de 0,71% au fost înregistrate împotriva brokerilor de asigurare.

Analizând petiţiile depuse rezultă că cele mai multe nemulțumiri ale petenților au fost constatate pentru societatea City Insurance S.A., pentru care s-au primit 3.329 de petiții (36,36% din total) și pentru societatea Asirom VIG S.A., pentru care s-au primit 1.813 petiţii (19,8%).

 

  • Petiţii înregistrate pe piața pensiilor private

În anul 2016 au fost înregistrate pentru piața pensiilor private în total 1.125 de petiții, în scădere cu 10,43% față de anul 2015. Dintre acestea, 35 de petiții au fost clasate, potrivit prevederilor O.G. nr. 27/2002 și procedurilor interne, iar 3 petiții nu au intrat în sfera de competență a ASF. Prin urmare, pentru analiză au fost luate în calcul un număr de 1.087 de petiții unice, cu 10,90% mai puţine faţă de anul 2015.

Din totalul de petiții soluționate, 1.013 au reprezentat solicitări de informații atât generale, cât și individuale pe caz și persoană (93,19%), iar 74 de petiții au necesitat instrumentare în vederea rezolvării aspectelor semnalate (6,81%%).

Din analiza datelor înregistrate la ASF reiese că, în anul 2016, în sistemul pensiilor private au fost înregistrate 1.003 petiţii privind Pilonul II (92,27%), în scădere cu 16,28% faţă de 2015. În acelaşi timp, petițiile transmise de către participanţii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) au fost în număr de 32 (2,94%), în creştere cu peste 45% faţă de anul 2015.

 

  • Petiţii înregistrate pe piața instrumentelor și investițiilor financiare

În anul 2016, ASF a primit spre soluționare un număr total de 375 de petiții pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare, în scădere cu 50,53% față anul 2015. Din cele 375 de petiții, au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și instrumentate 331 de petiții, în scădere cu 54,03% față de anul 2015. Din analiza petițiilor efectuată în funcție de entitățile reclamate reiese că ponderea cea mai mare o dețin petițiile pentru emitenți, respectiv 55,29% (183 de petiții), în scădere cu 65,99% față de anul 2015. În ceea ce privește tipurile de operațiuni, cele mai multe petiții, respectiv 119, reprezentând 35,95%, au solicitat verificarea deținerilor de acțiuni/vânzare fără acord/plată dividende, înregistrând, totodată, cea mai mare creștere procentuală față de anul 2015, respectiv 230,56%.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here