BAAR – ACTUALUL PROIECT DE ORDONANȚĂ NU ÎNLĂTURĂ ÎN TOTALITATE PERICOLUL și POSIBILITATEA CONTINUĂRII PROCEDURII DE INFRINGEMENT5 min read

305

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România salută modificările propuse de Ministerul Finanțelor Publice la Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului, care vizează modificarea Legii nr.132/2017, privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

BAAR consideră ca acest proiect legislativ asigură o transpunere mult mai corectă a dispozițiilor Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și respectă într-o mai mare masură exigențele Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și Consiliului privind accesul la activitatea si desfășurarea activității de asigurare și reasigurare.

Cu toate acestea, Biroul dorește să sublinieze că unele prevederi din Proiectul de Ordonanța de urgenta a Guvernului care vizează modificarea legii 132/2017  nu sunt conforme cu aquis-ul comunitar deoarece:  

I. Reglementarea privind factorul N și asiguratul cu risc ridicat, în forma propusă prin proiectul de Ordonanță contravine în continuare dispozițiilor legislației europene (Directiva 2009/138/CE, Tratatul privind Uniunea Europeana) fiind totodată o prevedere legislativă care nu se poate aplica in practica.

Reglementarea în continuare a unui plafon (nivel) maximal al primei de asigurare, ca rezultat al înmulțirii factorului fix N cu tariful de primă de referință, peste care asigurătorii nu pot vinde polițe de asigurare RCA, situează respectiva reglementare în afara legislației europene și a TFUE (Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene).

O altă problemă pe care o ridică modificările referitoare la reglementarea factorului N, de ordin tehnic, de această dată, este aceea a imposibilității de aplicare în practică. Mai precis, individualizarea primei pentru fiecare vehicul vizat nu se poate realiza prin intermediul unui factor N variabil,  determinat individual pentru fiecare vehicul în parte, cum propune proiectul, ci doar prin intermediul tarifului de referință  care se raportează la caracteristicile tehnice ale vehiculului, încadrarea acestuia într-un anume segment de risc și într-o anumită clasa de bonus-malus corespunzătoare.

Cu titlu informativ, menționăm faptul că, pânăîn prezent, reglementarea asiguratului cu risc ridicat nu a avut nicio consecință practică deoarece nu a existat niciun asemenea caz, regulile economiei de piața reglând în mod natural prețul primelor RCA.

II. Proiectul de Ordonanță transferă către BAAR prerogative specifice administrației publice.

Proiectul de Ordonanță transferă către BAAR responsabilități care ar trebui să revină unor autorități publice întrucât acestea au capacitatea legală de a le aduce la îndeplinire în raport cu asigurătorii RCA, cu posibilitatea aplicării de sancțiuni administrative. BAAR este o persoană juridică de drept privat, asociație profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă cu caracter nelucrativ, care nu dispune de drepturile de control și de pârghiile coercitive pe care autoritățile publice competente le au la îndemână.

Nu în ultimul rând, considerăm că BAAR, asociație constituită din societăți concurente,  nu trebuie să fie pusă în situația de a decide care trebuie să fie politicile comerciale ale acestora în legătură cu asigurații cu risc ridicat.

III. Actualul cadru de reglementare, implementat in 2017 trebuie îmbunătățit;

BAAR consideră că actualul cadru de reglementare implementat în anul 2017 nu a dat întotdeauna rezultatele scontate ci, dimpotrivă:

  • a condus la o dublare a gradului de concentrare a pieței RCA în anul 2020 comparativ cu anul 2015;
  • a generat o creștere constantă a numărului de reclamații împotriva asigurătorilor RCA;
  • a afectat indicatorii financiari ai pieței asigurărilor, rata combinată a daunei  înregistrând un trend crescător pe segmentul RCA de la 98,5% în 2017 la 116,6% în 2019 în timp ce
  •  marja netă medie a profiturilor unităților reparatoare independente (nu reprezentanțe) a înregistrat creșteri semnificative după 2016/2017[1], de la 5,87% în 2016 la 10,34% în 2019.

IV. Propunerile formulate de BAAR la Proiectul de Ordonanță se doresc a constitui o bună bază de pornire pentru repararea dezechilibrelor existente în piață și, pe lângă aspectele menționate anterior, ar mai fi de adăugate cele de mai jos care ar putea ajuta și conduce la corectarea conduitei anumitor operatori economici a căror activitate este direct sau indirect influențată de reglementările privind asigurarea RCA (asigurători, unități reparatoare) în beneficiul consumatorilor prin:

1.Alinierea modului de funcționare a legislației RCA la cea europeană prin introducerea conceptului de despăgubire și renunțarea la conceptul de reparație

Plata despăgubirii reprezintă obligația de bază a asigurătorului la producerea riscului asigurat.  Înțelegerea faptului că asigurătorul plătește despăgubiri și nu efectuează reparații vine în sprijinul terțului păgubit, contribuind la respectarea dreptului acestuia de a opta între a primi o despăgubire în bani echivalentă cu întinderea prejudiciului sau de a efectua repararea acestuia de către o entitate autorizată

2.Introducerea conceptului de valoare de referință a despăgubirii și a unei definiții pentru prețul de referință al reparației

Prin separarea celor două noțiuni, „despăgubire” de „valoarea reparațiilor” se clarifică faptul că despăgubirea acoperă „întinderea prejudiciului” care nu întotdeauna este totuna cu „valoarea reparației” în măsura în care aceasta este stabilită în mod abuziv de unitatea reparatoare.

3.Respectarea dreptului păgubitului de a fi despăgubit fără implicarea unor terți aflați în conflict de interese în procesul de despăgubire și/sau care nu sunt autorizați în condițiile legislației privind distribuția de asigurări Reglementarea noțiunii de conflict de interese are ca scop eliminarea practicilor neloiale ale mandatarilor, de cele mai multe ori unități reparatoare, de a acționa în propriul interes și nu al persoanelor prejudiciate care i-au împuternicit prin practicarea unor tarife superioare în relația cu aceștia în scopul maximizării profiturilor pe seama asigurătorilor și implicit a consumatorilor.


[1] Sursa: https://www.baar.ro/wp-content/uploads/2020/01/raport-evolutie-indicatori-auto-20200123.pdf (pag.2)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here