BAAR – Evoluţia costurilor medii de reparaţii ale autovehiculelor4 min read

183

• Costurile medii de reparații ale autovehiculelor sunt în creștere de la an la an
• Autovehiculele cu vechimea cuprinsă între 3-5 ani au cele mai ridicate costuri.
• Tendintă puternic ascendentă a tarifului mediu pe ora de manoperă.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România a finalizat o nouă analiză a specialiștilor instituției privind evoluția costurilor de reparație ale autovehiculelor, în perioada 2017-2020.
Analiza s-a fundamentat pe baza a peste 520.000 de calculații, date agregate puse la dispoziție de Audatex, companie care furnizează solutii IT de calcul a costurilor de reparații pentru daune auto.

1. Conform analizei, costurile medii de reparații au crescut de la an la an in intervalul analizat, cu procente cuprinse intre 7% si 12,7%. Aceeasi tendintă poate fi observată și din comparația costului mediu aferent fiecărui trimestru I al anilor analizați.

Din graficul de mai sus se poate observa o evoluție a costului mediu trimestrial, de la 5.910 lei în primul trimestru al anului 2017, până la 8.256 lei în primul trimestru al anului 2020 ( + 40%).

2. Analiza costurilor cu piesele de schimb relevă faptul că pe întreg intervalul luat in calcul (2017-2020) ponderea medie a acestora a reprezentat circa 67% din total calculații, în timp ce ponderea manoperei este de aproximativ 19% iar cea a materialelor de vopsitorie de circa 15%, ponderi cu variații foarte mici de la o perioadă la alta.

3. Un alt punct de interes al cercetării BAAR îl reprezintă analiza costurilor de reparații în funcție de vechimea autovehiculelor.
Astfel, din distribuția costurilor medii pe intervale de vechime se poate observa că autovehiculele cu o vechime cuprinsa între 3 și 5 ani înregistrează costurile medii cele mai ridicate în toate perioadele supuse analizei.
În cazul autovehiculelor cu vechimea ântre 6 si 9 ani costurile medii au manifestat o tendință crescătoare mai mare față de celelalte grupe de vechime ( de la 5.808 lei în trimestrul II al anului 2017, până la 9.181 lei, în trimestrul I al anului 2020).

Ultima categorie este cea a autovehiculelor cu peste 10 ani vechime, a căror pondere la data calculației era de peste 50%. Această grupă de vârstă înregistrează o creștere semnificativă cu 9% în doar trei ani, de la 43% în trimestrul I din 2017 până la 52% în trimestrul II al anului 2020.

4. Un ultim obiectiv al cercetării a fost analiza evoluției tarifului mediu al orei de manoperă în intervalul 2017 -2020, respectiv la cea a numarului pieselor înlocuite sau, după caz, reparate. Concluziile sunt urmatoarele:
• Tariful mediu pe ora de manopera manifestă un trend puternic crescator , de la 91 lei în anul 2017 până la 151 lei în 2020 (trim. 1), în creștere cu 66%.
• Similar se poate observa și creșterea costului mediu al reparațiilor (doar operații de reparare nu și de înlocuiri), de la 245 lei în anul 2017 (trim.2) până la 321 lei în 2020 (trim. 1/Q1).
• Asistam la o evoluție ușor descrescatoare (-2,3%) a numărului mediu de piese înlocuite pe calculație, între 5,46 repere înlocuite în anul 2017 și 5,33 în 2020.
• Numărul mediu de repere reparate pe calculație are o evoluție semnificativ descrescătoare (-23,5%) de la 1,45 repere reparate în anul 2017 la1,08 în 2020.

Precizari metodologice

Cele peste 520.000 calculații pe care s-a fundamentat analiza BAAR au fost efectuate atât de către societăți de asigurare, cât și unități de reparații auto.
Calculațiile efectuate de către societățile de asigurare au fost utilizate pentru estimarea prejudiciilor acoperite prin asigurarea RCA. In ce priveste calculațiile efectuate de unitățile de reparații auto, acestea au fost fi atât de tipul „deviz ofertă”, „deviz estimativ” sau „deviz de reparație” întocmite de service-uri pentru ofertarea, estimarea sau evaluarea costurilor de reparație.

Menționam că pentru întocmirea devizelor de reparații se mai utilizează si alte sisteme de calcul ale căror date nu au fost incluse în prezenta analiză.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here