Comisia Europeană sprijină inițiativele de cooperare transnațională ale Regiunii Nord-Est3 min read

177

Printr-o scisoare comună remisă în cursul acestei săptămâni directorului ADR Nord-Est, Vasile Asandei și Directorului General SNN, Eise van der Sluis, Dl Marc Lemaitre, Director General al DG REGIO, în numele președintelui Jean-Claude Junker, a reiterat sprijinul pentru inițiativele de colaborare ale Regiunii Nord-Est, în special în ceea ce privește parteneriatul strategic cu SNN (Alianța Provinciilor de Nord din Olanda)

Aș dori să vă felicit pe amândoi pentru colaborarea stabilită între cele două regiuni. Comisia sprijină cu căldură astfel de inițiative, prin care regiunile dezvoltă inițiative comune de cooperare ce conduc la investiții, pe baza domeniilor prioritare comune identificate în propriile strategii pentru specializare inteligentă. Am solicitat serviciilor mele să fie disponibile pentru orice tip de asistență de care ați putea avea nevoie, în special privitor la utilizarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții. Aș încuraja, de asemenea, cele două regiuni ale dumneavoastră să stabilească relații de strânsă colaborare cu autoritățile de management pentru programele FEDR relevante.” – a declarat Directorul General al DG REGIO

Parteneriatul intre Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR Nord Est) si Alianta Provinciilor de Nord din Olanda (SNN) face parte din planul ADR Nord-Est de dezvoltare a mediului de afaceri din regiune si de urmare a strategiei de specializare Inteligenta, unde au fost definite domeniile prioritare in care se va investi in urmatoarea perioada de programare 2014-2020.

Parteneriatul strategic cu SNN are ca obiective cooperarea pentru solutionarea provocarilor societale din cele doua regiuni prin proiecte comune bilaterale, dezvoltarea si implementarea conceptului cvadruplu helix in cazul proiectelor cu impact asupra comunitatii. Conceptul Cvadruplu Helix inseamna implicarea mediului academic si de cercetare, a administratiei publice precum, a mediului de afaceri și a a societatii civile in procesul de studiu si implementare a proiectelor cu impact general in societate.

In cadrul acestui parteneriat sunt cooptate toate entitatile care fac parte din domeniile prioritare de investitii stabilite in Strategia de Specilaizare Inteligenta si confirmate in parteneriatul cu SNN.

Companiile private vizate si selectate pentru acest proiect de colaborare internationala vor fi cele care au in vedere dezvoltarea unor oportunitati de afaceri la nivel international, urmaresc reducerea costurilor, eficientizarea proceselor interne si/sau crestrerea gradului de competitivitate precum si cel al inovarii. In acelasi timp aceste companii trebuie sa aiba deschiderea sa se implice in dezvoltarea educației in comunitatea din care fac parte, au politici de responsabilitate socială si dezvoltare durabilă, sunt preocupati de dialogul social, ocuparea forței de muncă, protecția și informarea consumatorilor, precum și de coeziunea socială.

Universitatile care au capacitate de cercetare si inovare, respectiv de transfer tehnologic, vor fi implicate in educarea sectoarelor strategice enunțate anterior și în concretizarea colaborarilor de tip cvadruplu helix atat la nivel national cat si international.

În calitate de facilitatori ai întregului proces, preocupate de viitorul acestei colaborări, ADR Nord-Est și SNN au lucrat pentru a stabili cadrul organizațional și procedural în care se va implementa acest program de cooperare, maparea surselor de finanțare existente, agrearea unei strategii comune pentru promovare și a unui cadru comun de obținere a sprijinului politic pentru acest mecanism de tranziție.

Am convingerea ca am pus o cărămidă bună la temelia acestui program în care ne-am pus încrederea că putem ridica nivelul de dezvoltare al Regiunii Nord-Est. Colaboratorii noștri, care au dat curs acestei propuneri, vor fi partenerii noștri pe temen lung și își vor putea vedea răsplătite eforturile prin atenția și interesul pe care comunitatea, tinerii și, mai ales, antreprenorii, le vor acorda acestor medii inovatoare de incubare a afacerilor. Programul nostru este deja un studiu de caz pentru Comisia Europeana, care ne-a facilitat și încurajat dialogul si care poate vedea în rezultatele muncii noastre, o posibilă soluție pentru Politica de coeziune post 2020.” susține Vasile Asandei, Director general al ADR Nord-Est.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here