Corporația Financiară Internațională (IFC) investește 18,5 milioane euro în Fondul European pentru Europa de Sud-Est, pentru a stimula creditarea MIMM în Europa şi Asia Centrală  4 min read

67

IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, investește suma de 18,5 milioane euro în Fondul European pentru Europa de Sud-Est S.Aa, SICAV-SIF (EFSE). Facilitatea va fi utilizată pentru acordarea de împrumuturi microîntreprinderilor, precum și întreprinderilor mici și mijlocii (MIMM), prin intermediul băncilor și al instituțiilor de microfinanțare, în paisprezece țări din Europa și Asia Centrală (ECA). EFSE este cea mai mare facilitate regională de finanțare a MIMM din regiune.

Investiția IFC va spori accesul la finanțare pentru persoanele insuficient deservite din regiunea ECA. Beneficiarii finali ai acesteia vor fi MIMM-urile și persoanele care, în prezent, au un acces la finanțare limitat, nesigur sau chiar inexistent.

MIMM-urile constituie o forță motrice a creșterii economice și o componentă importantă a locurilor de muncă în regiunea ECA. Accesul la finanțare rămâne un impediment major în calea dezvoltării acestora. Studiile arată că 27% dintre MIMM-urile legal înființate din ECA se confruntă cu nevoi financiare nesoluționate, deficitul de finanțare în regiune fiind estimat la aproximativ 740 miliarde dolari SUA. Investiția IFC va promova creșterea competitivității pieței, va demonstra viabilitatea finanțării în moneda locală și va permite creditorilor să dezvolte produse inovative.

Investițiile capătă o semnificație specială, în contextul pandemiei de COVID-19 și al impactului dezastruos al acesteia asupra MIMM-urilor din regiune. Aceste afaceri au nevoie urgent de sprijin, pentru a supraviețui declinului și a păstra locurile de muncă.

IFC se numără printre partenerii tradiționali ai EFSE, încă de la înființarea acestuia, în 2005 și a sprijinit Fondul în cadrul mai multor proiecte. Președintele EFSE, Christoph Tiskens, a declarat: „Promovăm incluziunea financiară și finanțarea în monedă locală în regiune de 15 ani. EFSE se bucură să își continue demersurile alături de parteneri valoroși precum IFC, pentru a genera impact pozitiv, investind în succesul coloanei vertebrale economice a regiunii: microîntreprinderile și întreprinderile mici.

Comentând pe marginea acestei investiții, Vittorio Di Bello, director al sectorului financiar al IFC, a afirmat: „Proiectul va sprijini furnizorii de servicii financiare durabile care răspund nevoilor segmentului MIMM-urilor insuficient deservite, inclusiv prin finanțare în moneda locală, consolidând în același timp capacitatea operațională și performanțele durabile ale societăților comerciale în care investește EFSE. Această investiție va contribui la continuarea implementării de către IFC a strategiei privind incluziunea financiară a Grupului Băncii Mondiale.

Despre IFC

IFC – organizaţie-soră a Băncii Mondiale şi membră a Grupului Băncii Mondiale – este cea mai mare instituție internationala de dezvoltare focusata pe sectorul privat din piețele emergente. Colaborăm cu peste 2000 de societăţi comerciale din toată lumea şi ne valorificăm capitalul, experienţa şi influenţa pentru a crea pieţe şi oportunităţi în zone ale lumii care se confruntă cu unele dintre cele semnificative provocări. În exercitiul financiar 2019, am acordat peste 19 miliarde dolari SUA cu titlu de finanțare pe termen lung ţărilor în curs de dezvoltare, valorificând capacităţile din sectorul privat pentru a contribui la eliminarea sărăciei şi pentru a susţine prosperitatea.

Despre EFSE

Ca fond de investiții de impact înființat în 2005, Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) vizează stimularea dezvoltării economice și prosperității în Europa de Sud-Est și în regiunea vecinătății estice, prin investiții în microîntreprinderi și întreprinderi mici de succes, precum și prin îmbunătățirea condițiilor de trai în gospodăriile private. Întrucât accesul la servicii financiare este esențial pentru dezvoltarea acestui segment, EFSE se concentrează pe sprijinirea sectoarelor financiare locale pentru a-și consolida capacitatea de a furniza în mod responsabil finanțare pentru acest grup-țintă. Pe lângă activitățile sale de investiții prin intermediul partenerilor locali, EFSE își multiplică impactul prin Facilitatea de Dezvoltare EFSE, care oferă întreprinzătorilor și instituțiilor asistență tehnică, instruire și alte tipuri de sprijin nefinanciar. EFSE a fost inițiat de Banca de Dezvoltare KfW, cu sprijin financiar din partea Ministerului Federal al Cooperării și Dezvoltării Economice din Germania (BMZ) și a Comisiei Europene. Fiind primul parteneriat public-privat de acest tip, EFSE își obține capitalul de la agenții donatoare, instituții financiare internaționale și investitori instituționali privați. Finance in Motion GmbH, Germania, îndeplinește rolul de consilier al EFSE, iar Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxembourg, acționează în calitate de manager al Fondului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here