FINALIZAREA PROIECTULUI: „Dezvoltarea capacității sectorului ONG de formulare a politicilor publice în vederea optimizarii procesului de implementare a Programelor Operaționale finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții (FESI) 2014-2020” Cod SIPOCA/SMIS2014 161/1114462 min read

96

ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR DIN ROMÂNIA PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea capacității sectorului ONG de formulare a politicilor publice în vederea optimizarii procesului de implementare a Programelor Operaționale finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții (FESI) 2014-2020” Cod SIPOCA/SMIS2014 161/111446 – proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 în cadrul CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritară 1 „Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectiv Specific 1.1 „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Proiectul s-a implementat la nivel național pe o durată de 16 luni, începând cu data de 16.07.2018 și până în data de 15.11.2019.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 996,883.30 lei, din care 976,945.63 lei finanțare nerambursabilă și 19.937,67 lei cofinanțarea beneficiarului.

Proiectul și-a atins obiectivul pentru care a fost realizat, și anume, elaborarea unei politici publice alternative în domeniul coordonării, gestionării și controlului fondurilor ESI 2014-2020, cu impact asupra optimizării procedurilor de lucru existente la nivelul instituțiilor implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor ESI 2014-2020, integrată în mod coerent în politicile existente și care să contribuie la îmbunătățirea și accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene în România.

Prin implementarea activităților proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  • Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor a membrilor ACRAFE (105 persoane) prin participarea la programe de instruire pe tema ”Politici publice” și ”Management și planificare strategică”

  • Realizarea unei Analize diagnoză instituțională la nivelul fiecărei structuri implicate în procesul de coordonare, gestionare și control al fondurilor ESI

  • Elaborarea și promovarea propunerii de politică publică alternativă – Optimizarea procesului de implementare a Programelor finanțate prin Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) 2014-2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here