INS – Ocuparea şi şomajul2 min read

166

În trimestrul IV 2019, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 66,0%, în scădere faţă de trimestrul anterior

  • În trimestrul IV 2019, rata de ocupare1 a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 71,1%, cu 1,1 puncte procentuale peste ţinta naţională de 70%, stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.
  • În al patrulea trimestru al anului 2019, populaţia activă a României era de 9008 mii persoane, din care, 8654 mii persoane erau ocupate şi 354 mii persoane erau şomeri.

Categorii de populaţie în trimestrul IV 2019 (- mii persoane -)

 (*)  Inclusiv forţele armate şi asimilaţi şi persoanele care lucrează în sectorul informal şi la negru. (**)  Alte categorii: patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremuneraţi şi membrii societăţilor agricole sau ai cooperativelor neagricole. (***) În conformitate cu standardele Biroului Internaţional al Muncii (BIM).                         

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în trimestrul IV al anului 2019, de 66,0%, în scădere faţă de trimestrul anterior cu 0,7 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (75,2%, faţă de 56,6%, la femei) şi la persoanele din mediul urban (67,8%, faţă de 63,9%, în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,4%.

Evoluţia ratei de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste, pe grupe de vârstă

Rata şomajului2 în trimestrul IV 2019 a fost de 3,9%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale, față de cea înregistrată în trimestrul anterior.

Rata şomajului, pe grupe de vârstă, sexe şi medii, în trimestrul IV 2019

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,3 puncte procentuale (4,5% la bărbaţi faţă de 3,2% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 2,1 puncte procentuale (5,1% în mediul rural, faţă de 3,0% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata  şomajului  a  atins  nivelul  cel  mai  ridicat  (18,5%)  în  rândul  tinerilor (15-24 ani).

Informaţii suplimentare: (1 ) Rata de ocupare reprezintă ponderea populaţiei ocupate din grupa de vârstă x , în populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă x. (2 ) Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here