MFP: Dobânzile pentru creditele garantate de stat acordate IMM și microîntreprinderilor4 min read

220

Dobânzile pentru creditele garantate de stat acordate IMM și microîntreprinderilor vor avea, dupã perioada de expirare a granturilor de acoperire a dobânzilor și comisioanelor, marje foarte mici, de 2% pentru finanțarea investițiilor și de 2,5%, pentru credite și linii de credit pentru capital de lucru.

Ratele dobânzilor la creditele pentru IMM și microîntreprinderi vor fi calculate ca ROBOR la 3 luni, plus o marjã fixã de 2,0% pe an, pentru creditele de investiții și de 2,5% pe an, pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, potrivit normelor metodologice de aplicare a Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST România, aprobate luni de Guvern.

Marja nu va include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activitãții de creditare, cum ar fi taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor.

Firmele mici și mijlocii, precum și microîntreprinderile care vor accesa linii de credite și împrumuturi pentru investiții cu garanții de stat vor beneficia de granturi pentru plata dobânzilor și comisioanelor de administrare și risc în limita a 800.000 de euro, pentru fiecare întreprindere.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei (161 milioane euro), iar plafonul maxim de garantare este de 15 miliarde lei, echivalentul în lei a 3,1 miliarde euro.

În termen de 7 zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a normelor metodologice,  instituțiile de credit transmit FNGCIMM cererile de înscriere în program, precum și solicitãrile de alocare de plafoane de garantare, în funcție de nivelul estimat al finanțãrilor pe care le vor acorda în anul 2020, în cadrul Programului  IMM INVEST ROMÂNIA.

Totodatã, bãncile vor transmite nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțãrilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevãzute de norme.

Valoarea maximã a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5 milioane de lei, iar pentru creditele de investiţii, valoarea maximã a finanţãrii este de 10 milioane de lei. De asemenea, creditele cumulate acordate unei companii se vor încadra în limita totalã a 10 milioane de lei. Aceste credite vor fi garantate de stat în proporție de 80%.

Statul garanteazã 90% din credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru care se încadreazã în 500.000 de euro, în cazul microîntreprinderilor și 1 milion de euro, în cazul întreprinderilor mici.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici vor putea, însã, completa linile de capital de lucru cu credite de investiții pânã la plafonul total de 10 milioane de lei, finanțãri care vor fi, de asemenea, garantate de stat în proporție de 80%.

În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, FNGCIMM mandateazã instituțiile de credit finanțatoare sã încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțãrii/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MFP, în calitate de co-creditori, precum și sã efectueze formalitãțile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalitãți.

Beneficiarul trebuie sã prezinte instituțiilor de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreunã cu garanția de stat și ipoteca legalã imobiliarã și/sau mobiliarã asupra activelor finanțate din credit, acoperã în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțãrii.

Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțãrii capitalului de lucru, instituția de credit are obligația de a asigura cel puțin constituirea urmãtoarelor tipuri de garanții, proporțional cu procentul de garantare: ipotecã legalã mobiliarã asupra universalitãții de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activitãții beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile, ipotecã legalã asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare. În cazul în care beneficiari dispun de garanții colaterale, instituția de credit va admite în garanție și aceste garanții colaterale.

Perioada de acoperire prin grant de la buget a dobânzii și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordãrii creditelor/liniilor de credit contractate și pânã la 31 decembrie 2020.

Grantul pentru dobânzi se aprobã anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 și pentru urmãtorii 2 ani, doar în condiţiile în care creșterea economicã estimatã de Comisia Nationalã de Strategie si Prognozã pentru aceastã perioadã se situeazã sub nivelul creșterii economice din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizeazã în condiţiile respectãrii prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, respectiv, perioada în care se selecteazã beneficiarii și se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare este limitatã la data de 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului se întinde pânã la data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: activitãţi de jocuri de noroc si pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe si preparate stupefiante si psihotrope, activitãţi de investigare si protecţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here