Ministerul Finanțelor vine în sprijinul persoanelor afectate de pandemia COVID-19, prin prelungirea amânãrii ratelor, dobânzilor și comisioanelor, pentru o perioadã de maximum 9 luni3 min read

253

Actul normativ aprobat astãzi în ședința de guvern continuã mãsura pusã la dispoziția contribuabililor în primãvarã prin crearea posibilitãții suspendãrii plãții ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor pentru o perioadã de maximum 9 luni. Perioada maximã pentru suspendare este de 9 luni, atât pentru creditele pentru care s-a obținut deja suspendarea obligatiilor de platã, cât și pentru cele pentru care nu s-a aplicat aceastã facilitate. Perioada maximã de 9 luni include și perioada pentru care au fost suspendate creditele în baza OUG 37/2020, a unui moratoriu non-legislativ sau în ambele cazuri. Mãsura are scopul de a susține conformarea la platã, pentru contribuabilii aflați în dificultate generatã de lipsa de lichiditãți financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19.

Solicitãrile pentru suspendarea plãții obligațiilor pot fi transmise instituțiilor bancare și non-bancare pânã  la data de 15 martie 2021, cererea este analizatã și se va emite o decizie pânã cel târziu la 31 martie 2021.

Pot beneficia de aceste facilitãți debitorii care au încheiat un contract pentru obþinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadenþa anticipatã, la data  de 31 decembrie 2020, inclusiv și nu înregistreazã restanțe la data solicitãrii.

De asemenea, debitorii trebuie sã declare pe propria  rãspundere  scãderea  veniturilor/a încasãrilor  cu minim 25% din ultimele 3 luni anterioare  solicitãrii  suspendãrii obligațiilor de platã prin raportare la perioada similarã  anilor 2019/2020, dupã caz.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligațiilor de platã a fost formulatã pânã pe 15 iunie 2020 potrivit legii, cu termen de încheiere a perioadei de amânare anterior intrãrii în vigoare a prezentei act normativ, suspendarea obligațiilor de platã complementar pânã la maximum 9 luni, se aplicã prin cumularea creanței/restului de creanțã aferent/e dobânzilor calculate în prima perioadã suspendatã potrivit OUG nr. 37/2020 cu creanța aferentã  dobânzilor calculate pentru a doua perioadã suspendatã. La creanța astfel rezultatã dobânda este 0% și plata de cãtre debitor a acestei creanțe se va face eșalonat în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat urmãtoare  încheierii celei de-a doua perioade de amânare.

Informații de background:

Soldul total al creditelor pentru care au fost aprobate solicitãri de amânare la platã pânã la finalul lunii septembrie 2020, în contextul epidemiei COVID-19, se ridicã la 42,9 miliarde de lei și au fost acordate unui numãr de aproximativ 558.000 de debitori, cuantumul acestor credite reprezentând 14,7% din totalul creditelor acordate de cãtre sectorul bancar. Din totalul de 42,9 miliarde de lei reprezentând creditele amânate prin moratoriul legislativ și cele non-legislative, 32,4 miliarde de lei reprezintã sumele amânate prin moratoriul legislativ (OUG 37/2020) și 10,5 miliarde de lei prin moratoriile non-legislative.

Dobânda datoratã de debitori corespunzãtoare sumelor scadente a cãror platã este suspendatã se capitalizeazã la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plãtește eșalonat pe durata rãmasã pânã la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Prin excepție, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentã perioadei de suspendare se calculeazã potrivit prevederilor contractului de credit si reprezintã o creanțã distinctã și independentã în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La aceastã creanțã dobânda este 0% și plata de cãtre debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat urmãtoare încheierii perioadei de amânare. Statul român garanteazã în procent de 100% dobânda aferentã perioadei de suspendare pentru creditele ipotecare contractate de persoanele fizice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here