Precizări de la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – BAAR2 min read

189

Precizări privind prevederile art. 10 alin. (11) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România astfel cum au fost modificate prin Norma Nr. 36/2020 din 26 august 2020:

  1. Modificările normative privind dovada asigurării RCA în format electronic ori prin interogarea bazei de date AIDA, în cazul unui control al documentelor de asigurare, în vigoare cu începere din data de 11 septembrie 2020, au aplicabilitate numai pe teritoriul României.
  2. Conform legislației europene în materie, fiecare stat membru al Spațiului Economic European poate verifica documentele de asigurare Carte Verde pentru vehiculele din alte state membre care circulă pe teritoriul său în condițiile prevăzute de legislația sa. Având în vedere acest aspect și  ținând seama de faptul că prevederile legislațiilor din celelalte state membre în privința modalității în care se face dovada existenței asigurării pot fi diferite, este recomandat ca atunci când circulați cu autovehiculul într-un alt stat din Spațiul Economic European, să aveți asupra dumneavoastră documentul de asigurare Carte Verde emis pe suport hârtie de asigurătorii RCA direct sau prin distribuitorii de asigurări. 
  3. Atunci când circulați cu autovehiculul într-un stat care nu este membru al Spațiului Economic European (stat terț) pentru care documentul de asigurare Carte Verde are valabilitate, sunteți obligați să aveți asupra dumneavoastră documentul respectiv în original pe suport hârtie. În caz contrar vi se poate interzice accesul în statul respectiv până nu veți încheia o asigurare RCA emisă de un asigurător autorizat în acel stat.

Despre BAAR:

BAAR este o  asociație profesională, de drept privat, independentă și autonomă a tuturor societăților de asigurare, indiferent de forma de organizare și de statul în care își au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule (asigurători RCA) și care îndeplinește atribuțiile de birou național auto, de organism de plată a despăgubirilor, de organism de compensare, de centru de informare, precum și alte atribuții conferite prin lege.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here