Programul PRIMA CASĂ a atins un maxim istoric al solicitărilor de garantare3 min read

83

 

Programul Prima Casă este cel mai accesat program guvernamental gestionat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi MIjlocii (FNGCIMM) SA, statisticile și analizele realizate arătând o evoluție ascendentă de la an la an, iar numărul solicitărilor de garantare primite de FNGCIMM în această perioadă au atins un maxim istoric.

FNGCIMM implementează cu succes Programul Prima Casă din anul 2009, până în prezent peste 200.000 de români reușind să achiziționeze casa mult visată.

FNGCIMM îi asigură pe potențialii beneficiari că, în această perioadă, există suficiente fonduri pentru emiterea garanțiilor aferente dosarelor aprobate de către finanțatori.

Anul 2017 se distinge prin concentrarea solicitărilor de garantare pe o perioadă mai scurtă de timp, față de anii anteriori, ceea ce a influențat fluxul operațional zilnic într-o măsură semnificativă: s-a înregistrat un număr de peste 7.000 de dosare aflate în diferite stadii de analiză, iar numărul de noi solicitări pe care vin zilnic depășeste 500.

Pentru a optimiza gestionarea fluxului operațional de acordare a garanțiilor, FNGCIMM a implementat o serie măsuri:

 

  1. Creșterea resurselor alocate pentru derularea programului prin:

– suplimentarea numărului de angajați implicați în toate etapele procesului de analiză;

– extinderea programului de lucru, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

 

  1. Informarea proactivă a beneficiarilor prin publicarea pe site-ul fngcimm.ro a unui set de întrebări, precum și recomandările FNGCIMM în vederea clarificării unor aspecte frecvent întâlnite în procesul de acordare a garanțiilor.

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM  SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM  SA – IFN colaborează cu  30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM  SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM  SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here