Proiect USR: Confiscare extinsă, pe model european, a averilor dobândite prin infracțiuni4 min read

194

Uniunea Salvați România depune un proiect de lege de modificare a Codurilor penale, în sensul transpunerii complete și corecte a Directivei europene din 2014 privind confiscarea extinsă (…).

Averea dobândită prin furt trebuie confiscată. Ani de zile, infractori cu legături în mediile politice au făcut averi de neimaginat pentru românii cinstiți. Această stare de fapt trebuie să înceteze și va înceta” – declară președintele USR, Dan Barna.

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 3 aprilie 2014, privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracționale săvârșite în Uniunea Europeană trebuia transpusă integral în legislația românească, până în octombrie 2015. Acest lucru nu s-a întâmplat, (…) drept pentru care Comisia Europeană s-a văzut nevoită să declanșeze procedura de infrigement împotriva României, ceea ce înseamnă că țara noastră riscă sancțiuni însemnate, care pot ajunge și la 115.000 euro, pentru fiecare zi de întârziere.

Puținele modificări legislative făcute de către autoritățile de la București în sensul transpunerii Directivei europene s-au concretizat, mai degrabă, în piedici în calea confiscării extinse, introducându-se în Codurile penale prevederi care restrâng nejustificat aria de aplicare a confiscării extinse (să poată fi confiscate doar bunurile achiziționate cu cel mult 5 ani înainte sau după săvârșirea infracțiunii și numai dacă au fost comise anumite infracțiuni, valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată să depășească vădit veniturile obținute în mod licit, etc.).

În acest context, Uniunea Salvați România consideră că se impune transpunerea de urgență și în integralitate a prevederilor Directivei 2014/42/UE în legislația internă.

Recuperarea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni este esențială pentru orice stat de drept și pentru o Justiție completă, înfăptuită până la capăt. Sub acest aspect, legislația noastră este șchioapă. Deși trebuia să efectuăm aceste modificări de punere în acord a legislației noastre penale cu Directiva 2014/42/CE până în octombrie 2015, iată că au trecut aproape 5 ani și acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce a generat deschiderea procedurii de infringement față de România. (…)” – declară deputatul USR, Stelian Ion.

Proiectul propus astăzi (vineri – n.red.) de USR ar oferi sistemului judiciar un instrument foarte eficient, care să permită confiscarea extinsă în mult mai multe situații decât cele permise de legislația actuală. Nimeni nu este mai presus de lege, iar cei care săvârșesc infracțiuni trebuie să răspundă și să își piardă averile dobândite ilicit. Abia când se va realiza această reparație, putem vorbi despre înfăptuirea deplină a actului de justiție” – mai apreciază deputatul USR.

Proiectul USR propune modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală, astfel încât să se extindă aria infracțiunilor în legătură cu care să poată fi dispusă confiscarea extinsă (să se aplice pentru toate faptele penale pentru care maximul special al pedepsei este de 4 ani sau mai mare, dacă sunt susceptibile de a procura un folos material făptuitorului).

De asemenea, proiectul elimină limita de 5 ani pentru dobândirea bunurilor ce pot fi confiscate și introduce un criteriu de apreciere constând în diferența dintre venituri și „standardul de viață” al persoanei condamnate, putându-se include aici și averea persoanelor asupra cărora condamnatul are influență. Această din urmă modificare se bazează pe realitatea că, de foarte multe ori, pentru a-și ascunde foloasele infracționale, cei care comit fapte penale achiziționează bunuri, ori plasează investiții prin intermediul unor persoane aflate sub influența lor, dar care nu au o legătură directă, aparentă, cu infracțiunile în sine.

Nu în ultimul rând, proiectul crează cadrul legal pentru ca instanța să poată dispune confiscarea extinsă, când are convingerea că bunurile supuse confiscării provin din infracțiuni, în general, nu numai din fapte penale similare celor pentru care persoana a fost condamnată și introduce pentru procuror obligativitatea instituirii de măsuri asiguratorii, pentru a pune la adăpost bunurile ce pot face obiectul confiscării speciale sau confiscării extinse.

Mai multe detalii pot fi găsite în Expunerea de motive și Proiectul de lege <https://www.usr.ro/wp-content/uploads/2020/05/plx-confiscarea-extins%C4%83-1.docx>.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here